ح آزمایش‌هایی که انجام آن­ها در ادرار ترجیحا نیاز به جمع­آوری ادرار ۲۴ ساعته دارد:

Calcium

Creatinine Clearance  (استفاده از دو کلیرانس متوالی دو ساعته هم قابل قبول است)

Homovanillic Acid  (جمع­آوری­های کمتر از ۲۴ ساعت هم قابل قبول است)

Manganese  (ادرار راندوم هم قابل قبول است)

Microalbuminuria  (از نمونه‌ای که در مدت شب (۱۲ ساعت) جمع‌آوری شده و نیز نمونه

 راندوم برای تعیین نسبت به کراتی‌نین می‌توان استفاده کرد)

Mucopolysaccharides

Oxalate  (غلظت اگزالات ادرار ابتدای صبح هم ممکن است مشابه نمونه ۲۴ ساعته باشد)

Pyridinolines

نکته: برای اندازه­گیری آمیلاز ادرار، نمونه ادرار دو ساعته بدون اضافه کردن نگه­دارنده ارجح است.