روش های شناسایی هلیکوباکترپیلوری
دی ان ای فرازمینی