تست چ اندازه گیری قند خون ۲ ساعت بعد غذا(۲hpp) و یا ۲ ساعت بعد از مصرف پودر گلوکز

مراجعه کننده گرامی،این آزمایش برای بررسی وجود احتمالی دیابت ویا طی درمان برای بررسی کفایت درمان انجام میشود.برای دقت هر چه بیشتر آزمایش،لطفا به نکات زیر توجه داشته باشید.

۱ – از چند روز قبل از انجام این تست، رژیم پر از قند استفاده کنید (در حدود ۱۵۰ گرم در روز).

۲ – در ابتدای صبح (قبل از ساعت ۱۰ صبح )و قبل از گذشت بیش از یک ساعت از زمان بیدار شدن و به صورت ناشتا (۱۰تا ۱۲ ساعت)به آزمایشگاه مراجعه نمائید.توجه کنید که در مدت ناشتائی فقط مجاز به خوردن آب هستید.از مصرف چای و قهوه و کشیدن سیگار بپرهیزید.فعالیت بدنی شدید هم نداشته باشید.سعی کنید تست ناشتا و۲ ساعته را در یک روز انجام دهید .

۳ – در ابتدای ورود چند دقیقه راحت روی صندلی بنشینید تا اثرات حرکات بدنی روی شما به حد اقل برسد.

۴ – در ابتدا یک نمونه خون ناشتا از شما گرفته میشود(این تست معمولا همراه با قند خون ناشتا انجام میشود.). سپس لازم است شما صبحانه را مانند هر روز مصرف کنید.لذا بهتر است صبحانه خود را با خود به آزمایشگاه بیاورید.اولین لقمه را که میخورید و یا در صورتیکه پودر به شما داده شده بعد از تهیه شربت و مصرف کردن ان ،ساعت را یادداشت کرده و دقیقا بعد از سپری شدن ۲ ساعت مسئول نمونه گیری را از کامل شدن زمان ۲ ساعته مطلع کنید تا نمونه شما سر وقت گرفته شود. در این خصوص به توضیحاتی که مسئول نمونه گیری به شما میدهد توجه داشته باشید . در طول مدت انجام تست از خوردن غذا ، نوشیدن چای و قهوه و کشیدن سیگار و ورزش و فعالیت فیزیکی بپرهیزید.می توانید آب در حد متعارف مصرف کنید.صبحانه شما باید در طول ۲۰ دقیقه و خوردن شربت باید ۵ دقیقه طول بکشد.

۵– جهت دریافت جواب ، طبق تاریخ قید شده درروی قبض به آزمایشگاه مراجعه نمائید.