مراجعه کننده گرامی ، این آزمایش برای  بررسی  نقش احتمالی مرد در  ناباروری ویا در  برخی اوقات به عنوان کنترل بعد از وازکتومی    (بستن لوله) بکار میرود  . برای بدست آمدن نتایج صحیح  و قابل اعتماد  و کمک به پزشک خود در تصمیم گیری بهتر رعایت نکات زیر   بسیار مهم می باشد.

۱- جهت نمونه گیری باید ۵- ۳روز از نزدیکی یا دفع منی به هر علت پرهیز کنید درغیر این صورت نتایج  تست غیر قابل اعتماد   خواهد بود. نمونه هایی که کمتر از ۲ روز و بیش از ۷ روز گذشته باشد غیر قابل قبول هستند .

۲- در خصوص نمونه بعد از وازکتومی اولین  نمونه باید ۲ ماه بعد از انجام وازکتومی انجام گیرد  و مدت پرهیز نیز دو روز  کافی     می باشد

۳- وجود هرگونه کسالت ، تب وبیماری میتواند نتایج را تحت تاثیرقرار دهد، لذااز گرفتن نمونه در این زمانها خودداری کنید.

۴- نمونه را فقط باید در ظرفی که از آزمایشگاه تحویل گرفته اید بریزید .قبل ازنمونه گیری حتماٌ با آزمایشگاه  تماس بگیرید.نمونه خود را ترجیحاٌ درآزمایشگاه  و یا درصورت عدم امکان در منزل گرفته  و حداکثرتا نیم  ساعت به آزمایشگاه تحویل دهید.  در حین انتقال به   آزمایشگاه دمای نمونه باید حدود دمای بدن باشد .(می توانید نمونه را در جیب یا در لباس خود قراردهید). در موارد بعد از وازکتومی،به مسئول نمونه گیری در موقع تحویل گرفتن ظرف ،اطلاع دهید که این چندمین  نمونه است و با چه فاصله زمانی از وازکتومی گرفته شده است.

۵- قبل از نمونه گیری ادرار کنید و ظرف را گرم کنید (سرد نباشد). ترجیحا  نمونه با  دست نمناک شده با آب  گرفته شود .نمونه گیری با  کاندوم های معمولی قابل قبول نمی باشد. حتما تمامی نمونه دفع شده رادر ظرف بریزید چون بررسی حجم نمونه  هم مورد نیا ز است .           از آلوده شدن نمونه به سا یر مواد مانند صابون بپرهیزید.  به علت استریل بودن ظرف از باز کردن آن قبل از نمونه گیری خودداری کنید.

 ۶- درموقع تحویل نمونه به نمونه گیری آزمایشگاه  دقت کنید  مشخصات شما (  شامل نام ، نام خانوادگی و شماره پذیرش) روی لیبل روی  بدنه ظرف قید شده باشد.  ساعت نمونه گیری و تعداد روزهای پرهیز  را روی همین برگه  یادداشت کنید .

۷- جهت گرفتن جواب یک روز بعد از تحویل نمونه به آزمایشگاه و طبق ساعت قید شده روی قبض مراجعه نمایید.

تعداد روزهای پرهیز :                                       ساعت نمونه گیری :                                روش نمونه گیری :               

 ساعت تحویل نمونه  به ازمایشگاه(تکمیل توسط آزمایشگاه ) :       

 وضعیت نمونه موقع تحویل به آزمایشگاه (تکمیل توسط آزمایشگاه ):