آسیب‌شناسی یا پاتولوژی (به انگلیسی: Pathology) شاخه‌ای از علوم پزشکی است که در خصوص تأثیر بیماریها و آسیب‌ها در سطح بافتی و سلولی و مولکولی بحث می‌کند و شامل مطالعه فرایند بیماری در یک اندام یا تمامی بدن برای شناخت ماهیت و علت‌های آن است. آسیب‌شناسی به دو شاخه اصلی آسیب‌شناسی تشریحی و آسیب‌شناسی بالینی تقسیم می‌شود.

آسیب‌شناسی بالینی یکی از تخصص‌های پزشکی است که به امر تشخیص بیماری‌ها بر پایه مطالعه و بررسی مایعات و سایر نمونه‌های اخذ شده از بدن همانند ادرار، خون، مدفوع و … می‌پردازد . در کشور ما تخصص اسیب شناسی بلینی همراه با اسیب شناسی تشریحی به طور همزمان ارائه میشود .بطوریکی که پزشکان فارغ التحصیل همزمان هر دو اسیب شنسی را فرامیگیرند .

آسیب‌شناسی تشریحی به مطالعه میکروسکوپی و بررسی ظاهری نمونه‌های بافتی که توسط خود پاتولوژیست یا توسط سایر پزشکان از بدن انسان برداشته می‌شود می‌پردازد.

پزشکان عمومی با قبولی در امتحان پذیرش دستیار و طی نمودن دوره ۴ ساله و گذراندن امتحانات ارتقاء، گواهینامه و دانشنامه تخصصی مدرک متخصص آسیب‌شناسی تشریحی  و بالینی را دریافت می‌کنند. در این بخش آزمایش های پاتولوژی روی نمونه های ارسالی از بیمارستان و مطب های خصوصی انجام می شود .نمونه های ارسالی شامل انواع نمونه های  بیماران که در اتاق عمل خارج شده و یا در مطب ها (نمونه های پوست . یا اندوسکوپی ) تهیه شده است .می باشد