مراجعه کننده محترم این آزمایش برای بررسی عفونت ادراری  انجام میشود.با توجه به اینکه انتهای مجرای ادرار میتواند آلوده به انواع باکتری ها باشد که ربطی  به عفونت ادراری ندارد  ومیتواند  روی نتایج بدست آمده اثر گذارد ،  لذا به این نکات قبل از نمونه گیری دقت  نمائید.

۱-بهترین نمونه برای آزمایش اولین ادرار صبحگاهی میباشد که  چند ساعت در مثانه مانده باشد .پیش از نمونه گیری ادرا،ر زیاد آب ننوشید چون باعث رقیق شدن ادرار میشود.

۲ –  مسئول نمونه گیری  را  از هرگونه داروی مصرفی مطلع کنید.طی ۴-۵  روز قبل نباید انتی بیوتیک مصرف کرده باشید.در صورت مصرف آن حتی المقدور تست را به تاخیر اندازید و آزمایشگاه را مطلع کنید .از طرف  آزمایشگاه ظرف استریلی به شما داده می شود .آن را قبل از زمان نمونه گیری باز نکنید و در حین نمونه گیری هم از تماس دست یا سایر نقاط بدن  با سطح داخلی آن بپرهیزید. در صورتیکه در زمان عادت ماهیانه و یا حتی چند روز قبل و یا بعد ان هستید حتی المقدور نمونه گیری را به زمان دیگری موکول کنید و یا به مسئول نمونه گیری اطلاع دهید .

۳ ابتدا دستهای خود را کاملا شسته و خشک نمایید .با یک دست  لب های ناحیه تناسلی را از هم باز کنید  ودر طول نمونه گیری باز نگه دارید.توسط پنبه و صابون دستشوئی، اطراف ناحیه خروج ادرار را  از جلو به عقب کاملا تمیز و خشک کنید.سپس اول ادرار را (۳-۲ثانیه اول) را اجازه دهید که در توالت تخلیه شود.بعداز آن در حدود ۳۰سی سی( تا  نیمه ظرف-حداقل ۱۰ سی سی )از ادرارخود را در ظرف بریزید.

۴ –  درب ظرف را بعد از نمونه گیری  محکم  ببندید  و آن را در محل مشخص شده قراردهید.دقت نمائید مشخصات صحیح شما روی ظرف نمونه گیری قید شده باشد.

۵-درصورتیکه نمونه را در منزل میگیریدآن را سریعا و کمتراز یک ساعت به واحد نمونه گیری آزمایشگاه تحویل دهید.و یا تا ۱۲ ساعت میتوانید در یخچال نگهداری کنید