وسایل و مواد مورد نیاز جهت نمونه­ گیری و ویژگی­های مربوط به ظروف جمع­ آوری نمونه

وسایل و مواد مورد نیاز جهت نمونه­گیری و ویژگی­های مربوط به ظروف جمع­آوری نمونه بسته به نوع نمونه و آزمایش مورد نظر متفاوت بوده و دارای تنوع فراوان است که در این بخش به نکات مهم در رابطه با هر آزمایش اشاره می­گردد.

 • Activated Clotting Time (ACT): یک لوله محتوی فعال­کننده تماسی انعقادی مانند سلیت (celite)، کائولین یا پارتیکل­های شیشه­ای مورد نیاز است. در روش­هایی که به جای لوله از کارتریج استفاده می­شود، می­توان خون کامل را داخل یک لوله یا سرنگ پلاستیکی جمع­آوری نمود و سپس سریعا آن را به کارتریج منتقل کرد.
 • Plasma ACTH: از سرنگ سرد شده (chilled) و دو لوله پلاستیکی درب بنفش (EDTA) که از قبل در یخ سرد شده­اند استفاده نمایید. ACTH جذب شیشه می­شود.
 • Aluminum, Serum or Urine: نمونه سرم در لوله­های عاری از فلز جمع­آوری گردد. نمونه ادرار در ظرف­هایی که با اسید شسته شده­اند جمع­آوری شود.
 • Plasma ADH: از لوله درب بنفش (EDTA) از قبل سرد شده استفاده نمایید.
 • Brucellosis, Culture: بهتر است خون در بطری­های بای فازیک کشت خون (محیط کاستاندا) جمع­آوری گردد.
 • Calcium, Urine: از ظروف جمع­آوری پلاستیکی یا بطری شیشه­ای شسته شده با اسید استفاده نمایید.
 • CSF: از لوله­های سترون استفاده شود.
 • Copper, Serum, Urine, CSF: از لوله­های فاقد عناصر کمیاب و بدون ضدانعقاد استفاده نمایید. برای ادرار از ظرف پلاستیکی و ترجیحا پلی­اتیلن شسته شده با اسید استفاده شود.
 • Cryofibrinogen, Plasma: در صورت لزوم ممکن است لوله­ها قبل از نمونه­گیری تا °C37 گرم شوند.
 • Cryoglobulin, Serum: لوله­ها باید قبل از نمونه­گیری تا °C37 گرم شده باشند.
 • Delta (5)- Aminolevulinic Acid, Urine: جمع­آوری ادرار باید در ظرف تیره رنگ انجام شود.
 • Fecal fat, Quantitative, 72 Hour Collection: از ظرف پلاستیکی که از قبل وزن آن تعیین شده استفاده گردد.
 • Glucagon, Plasma: خون را درون لوله درب بنفش (EDTA) از قبل سرد شده بریزید و بلافاصله به آزمایشگاه ارسال نمایید.
 • Hemosiderin Stain, Urine: در صورتی که بررسی ابتدایی جهت تفسیر با مشکل روبرو شود از ظرف و لوله­های سانتریفیوژ عاری از آهن استفاده شود.
 • Homovanillic Acid, Urine: از ظرف پلاستیکی استفاده شود.
 • Iron, Serum: از لوله درب قرمز (لخته) شسته شده با اسید استفاده شود.
 • Lead, Blood: از لوله‌های مخصوص فاقد سرب (lead-free) استفاده شود.
 • Lead, Urine: از ظرف ادرار پلاستیکی (ترجیحا پلی­اتیلن) شسته شده با اسید (نیتریک) که با آب دیونیزه به قدر کافی شسته شده باشد استفاده گردد.
 • Magnesium, Manganese, Mercury, Urine: از ظرف ادرار پلاستیکی شسته شده با اسید استفاده نمایید.
 • Manganese, Serum or Blood: از لوله­های مخصوص فاقد فلز (lead-free) استفاده شود.
 • Myoglobin, Qualitative, Urine: از ظرف ادرار تمیز و فاقد مواد شیمیایی و ترجیحا پلاستیکی استفاده شود.
 • Porphyrins, Quantitative, Urine: از ظرف تیره رنگ یا فویل پیچ شده استفاده نمایید.
 • Pulmonary Surfactant, Amniotic Fluid: از لوله‌های سیلیکونی استفاده نکنید.
 • Schilhing Test: از ظرف بزرگ ترجیحا پلاستیکی که قابل اندازه­گیری بوده و فاقد آلودگی با مواد رادیواکتیو باشد استفاده نمایید.
 • Semen Analysis: از ظرف شیشه­ای یا پلاستیکی تمیز، خشک و با دهانه گشاد استفاده کنید که در دمای °C40-20 گرم شده باشد و ضمنا فاقد ترکیبات دترژانت یا سایر مواد سمی‌ باشد.
 • Zn, Serum or Plasma: از لوله­های فاقد فلز استفاده نمایید.
 • Zn, Urine: از ظرف پلاستیکی شسته شده با اسید استفاده نمایید.